ธรรมชาติกับการเยียวยา

?

กระบวนการ

ทดลองปฏิบัติ บรรยาย แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ความเจ็บ ป่วยและการรักษา กิจกรรมผ่านประสบการณ์ และซักถาม

ทดลองปฏิบัติ เช่น ฝึกโยคะพื้นฐานหรือปัญจลีลา ล้างคอ ล้างจมูก ล้างตา อาบแดด แช่หลัง แช่สะโพก รับประทานอาหารตามแนวทางธรรมชาติบำบัดโดย มื้อเช้าและเย็น รับประทานผลไม้ มื้อกลางวันรับประทานอาหารมังสวิรัติ งดเครื่องดื่ม ชา กาแฟ แอลกอฮอล์ น้ำอัดลม นม เครื่องดื่มบำรุงกำลังและอาหารเสริมทุกชนิด

?

เนื้อหา

  • โยคะพื้นฐาน
  • ความหมายของธรรมชาติบำบัดและการเชื่อมโยง ธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายใน
  • องค์ประกอบและกระบวนการทำงานของร่างกาย
  • สาเหตุ ของความเจ็บป่วย
  • การดูแลตนเองตามแนวธรรมชาติบำบัดในชีวิตประจำวัน
  • ประโยชน์ ของการสวดมนต์และการภาวนา
  • สุขภาพเรา ? สุขภาพสังคม

total17

ทีมวิทยากร

เพียงพร ลาภคล้อยมา วิทยากรธรรมชาติกับการเยียวยา

พ.ศ.2533 เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในรังไข่และมดลูกจึงหันมาสนใจวิถีธรรมชาติตามแนว การแพทย์ทางเลือก

พ.ศ.2537 เข้ารับการอบรมอานาปานสติและภาวนา ได้เรียนรู้เรื่องอาหารกับการปฏิบัติธรรม

พ.ศ.2538 เรียนรู้วิธีการใช้อาหารและวิธีการเพื่อความปลอดภัยทางกายและจิต

พ.ศ.2546 เข้า รับการอบรมธรรมชาติบำบัดกับหมอเจคอบ วาทักกันเชรี นักธรรมชาติบำบัดจากอินเดีย

พ.ศ.2547 ศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยด้วยอาหารและกระบวนการตามแนวทางธรรมชาติที่ศูนย์ นวชีวัน รัฐเค-ราล่า อินเดียใต้เป็นเวลา 2 เดือน

ปัจจุบัน ใช้หลักธรรมะ ควบคู่กับการปรับการเรียนรู้แพทย์แผนต่างๆให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบไทยเพื่อ การพึ่งตนเองเริ่มต้นการเป็นวิทยากรธรรมชาติกับการเยียวยาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และรับให้คำปรึกษาผู้ป่วยตามแนวธรรมชาติบำบัด

?

อทิตยา อภิชาตินันท์ วิทยากรโยคะสายไกวัลยธรรม

ศึกษาโยคะสายไกวัล ยธรรมจากมูลนิธิหมอชาวบ้าน รู้จักธรรมชาติบำบัดโดยการเป็นอาสาสมัครสอนโยคะในการอบรมธรรมชาติบำบัดโดย หมอเจคอบ วาทักกันเชรี นักธรรมชาติบำบัดจากอินเดีย จึงเกิดความสนใจการดูแลตนเองตามแนวธรรมชาติบำบัดร่วมกับการพัฒนาทางด้านจิต วิญญาณ จากประสบการณ์ที่ได้สอนโยคะและเรียนรู้จากหมอเจคอบ วาทักกันเชรี ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตตามแนวธรรมชาติบำบัดอย่างจริงจัง พบว่าส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เริ่มเป็นครูสอนโยคะในการอบรมธรรมชาติกับการเยียวยาตั้งแต่พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเปิดสอนโยคะให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป

?

ทีมงานจากอาศรมวงศ์สนิท

พ.ศ. 2546 -2548 จัดอบรมธรรมชาติบำบัด วิทยากร หมอเจคอบ วาทักกันเชรี นักธรรมชาติบำบัดจากอินเดีย

พ.ศ. 2547 ?ปัจจุบัน จัดอบรมธรรมชาติกับการเยียวยา โดยปรับองค์ความรู้จากธรรมชาติบำบัดตามแนวหมอเจคอบ

วาทักกันเชรี ให้สอดคล้องกับวิถีคนไทย

?

สนใจกิจกรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่

เสมสิกขาลัย ? อาศรมวงศ์สนิท ตู้ ปณ.1 องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทรศัพท์ (037)333-182-3 /( 037) 332 - 218

ศุภวัตร แก้วแดง 084-350-0946

โทรสาร (037)333-184

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.wongsanit-ashram.org / www.semsikkha.org

?

วิธีการสมัคร

1.ท่านสามารถสมัครโดยการแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือส่งใบสมัครหรือสมัครทางอีเมล์

2.ยืนยันการเข้าร่วมโดยโอนเงินล่วง หน้าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 15 วัน

3.กรณีสมัครและโอนเงินแล้ว ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมโปรดแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางผู้จัดยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน

?

วิธีการชำระเงิน

- ธณานัติในนาม น.ส. สุภาภรณ์ ผลาพฤกษ์ สั่งจ่ายปณ.องครักษ์

- เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

- โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเจริญนคร บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 024-2-61861-9


แนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่

ศุภวัตร แก้วแดง โทรสาร 037-333-184

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อ ความสะดวกในการส่งใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะ ประทีป สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

?

?