เนื้อหา

การบริจาคเงินสนับสนุนอาศรมวงศ์สนิท

อาศรมวงศ์สนิทภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 501 ของประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนหรือหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ตามที่กฏหมายกำหนดได้

การบริจาคทำได้ 2 วิธีคือ

  • บริจาคแบบ offline
  • บริจาคแบบ online

วิธีการโอนเงิน

ท่านสามารถโอนเงินบริจาคมายังอาศรมวงศ์สนิทได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี | มูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป
ธนาคาร | ไทยพาณิชย์
ประเภท | ออมทรัพย์
สาขา | เจริญนคร
บัญชีเลขที่ | 024 - 2 61861 - 9

2. เช็ค - สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป

3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน - สั่งจ่ายในนาม น.ส. สุภาภรณ์ ผลาพฤกษ์ สั่งจ่าย ปณ.องครักษ์

แนบหลักฐานการเงินมาที่
โทรศัพท์แจ้งความประสงค์มาที่เบอร์ โทรศัพท์ : 037-332-296-7 โทรสาร : 037-333-184
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ไปรษณีย์ : เสมสิกขาลัย สำนักงานอาศรมวงศ์สนิท ตู้ปณ.1 อ.องครักษ์ นครนายก 26120