สมาชิกในชุมชนอาศรมวงศ์สนิท

เขียนโดย Super User. Posted in เกี่ยวกับ

ปัจจุบันอาศรมวงศ์สนิทมีสมาชิกที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมวงศ์สนิทโดยประมาณ ๒๐ คน (ทั้งนี้มีสมาชิกที่ใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาศรมด้วยเช่นกัน คือผู้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมและมีความผูกพันเป็นญาติมิตรและรักอาศรมเป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง)

ในจำนวนสมาชิก ๒๐ คนนี้ สมาชิกที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ ๖๘ ปีเป็นศิลปินอาวุโสผู้เกษียณอายุและพักอาศัยอยู่ในอาศรมฯ และสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดมีอายุ ๒ ขวบเป็นเด็กหญิงตัวน้อยจากครอบครัวชาวขมุที่เป็นสมาชิกอยู่ในชุมชนอาศรมฯ มานับสิบปีแล้ว

สมาชิกที่อยู่อาศรมมาเป็นเวลายาวนานที่สุดคือแม่ครัวหัวป่า นามว่าแม่ยุพินที่อยู่มามากกว่า ๑๖ ปีแล้ว สมาชิกโดยส่วนใหญ่มีอายุการอยู่ในชุมชนตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป และโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี มากจากทั่วทุกภาคในประเทศไทย ทั้งจากชนบทและเมือง

wa